Compactació de ràpid impacte (CRI)


La Compactació de ràpid impacte (CRI) ha estat una de les tècniques de compactació del terreny més eficients que hem utilitzat per densificar el sòl en una obra de la Zona Franca de Barcelona, tant des del punt de vista tècnic com econòmic.


La utilització d'aquesta tècnica ha estat un repte i també un encert tècnic, ja que ens ha proporcionat una major rigidesa i reorganització del terreny a una forma més densa.


Quan parlem de grans volums aquests sistemes poden fer patir les planificacions per que solen ser procediments més lents, malgrat això els objectius d’acabament de l’obra en termini i qualitat s’han complert.


Calia ser pacients i confiar en el mètode, deixar el terreny en unes condicions mes millorades ha facilitat molt l’execució d’obra posterior.