top of page

Dos edificis amb 39 habitatges de protecció oficial a Montgat


client: IMPSOL

ubicació: Montgat

projecte i direcció d'obra: DataAE · Xavier Vendrell Studio (UTE) Albert Domingo Ollé (Enginyer)

Pau Cornellana Díaz (Arquitecte) direcció d'execució: Eulàlia Aran Corbella (Arquitecta tècnica)

any de finalització: 2022

superfície: 4.330 m²

pressupost: 4.690.000

Conjunt de dos edificis adaptats a la topografia, aprofitant així les vistes existents en direcció al mar. Es configura una franja central no edificada entre ambdós edificis, per tal de millorar l’assolellament i la ventilació.

 
 

L’edifici 1 se situa en la cota més elevada de la parcel·la, amb una alçada de PB+2 . L’accés peatonal es troba al carrer de Sant Feliu i l’edifici consta de 17 habitatges i 17 places d’aparcament.

L’edifici 2 se situa en la cota més baixa , amb una alçada de PB+4 . L’accés peatonal es troba al carrer de Les Bateries i l’edifici consta de 22 habitatges i 16 places d’aparcament. El volum es divideix en dos blocs unificats per una passera exterior comuna a cada planta i connectades entre si pel nucli d’escales i ascensor.Comments


bottom of page