top of page

Edifici d'habitatges al carrer Església 44 de l'Hospitalet de Llobregat

client: HELIX HABITAT

direcció d'obra: GNC Arquitectura técnica, Project Manager y Constructora Manel Roger Echevarría (Arquitecte)

José González Jiménez (Arquitecte Tècnic)

any de finalització: 2020

superfície: 1.620 m²

pressupost: 1.925.000

Edifici plurifamiliar, de planta soterrani, PB, PA i 2 pp, de 11 habitatges i aparcament.

 
Edifici d'habitatges | Hospitalet de Llobregat | Archs Constructora

Comments


bottom of page