top of page

Enderroc i Urbanització de l’antiga fàbrica Sala i Badrinas

Pla de Millora Urbana Ajuntament de Terrassa


projecte i direcció d'obra: BAMMP Arquitectes i Associats Francesc Bacardit (arquitecte) Ferran Pont (arquitecte) Carles Gelis (arquitecte) any de finalització: 2022

superfície: 12.653 m²

pressupost: 3.800.0000

 
 

Amb aquest projecte s'han urbanitzat els trams dels carrers Baldrich, Prim, Lepant i la carretera de Rubí compresos en l'àmbit del Pla de Millora i s'ha construït nou vial que travessa l'àmbit d'est a oest i connectarà amb els carrers de Escudé i Sant Sebastià. També s'inclou en aquest projecte la urbanització dels nous carrers interiors del sector.


Abast:

  • Enderrocaments i moviments de terres

  • Afermat i pavimentació de carrers i voreres

  • Xarxes de serveis relatives al sanejament, proveïment d'aigües, il·luminació pública, electricitat (mitjana i baixa tensió), gas, telecomunicacions i recollida de residus urbans.

  • Mobiliari urbà i jardineria

  • Senyalització horitzontal i vertical.

 
 

FÀBRICA SALA I BADRINAS · 1890-1978
Comments


bottom of page