Reforma i ampliació del casino de Sant Andreu

client: Associació Societat El Casino

ubicació: Sant Andreu de la Barca

direcció d'obra: Joan Mas Urgell (arquitecte) any de finalització: 2018

pressupost: 218.000