Reforma i ampliació del casino de Sant Andreu

SOCIETAT EL CASINO Sant Andreu de la Barca - 2018