top of page

Renovació de la canonada de Palosca d’impulsió c100 pous L’Estrella


Renovació canonada d'aigua  | Archs Constructora

direcció d'obra: Antonio Arroyo Campos (Enginyer)

any de finalització: 2020 pressupost: 774.872 €


Amb l’execució d’aquesta renovació es pretén reduir el nombre de trencaments que es produeixen en aquesta artèria i, per tant, les pèrdues associades al deteriorament d’unes canonades que porten més de 60 anys en funcionament. De la mateixa manera, l’actuació projectada té per objectiu incrementar la resistència mecànica de les conduccions instal·lades.

 Comentarios


bottom of page