top of page

Renovació de la canonada de transport dn500 a la Zona Franca, fases 3 y 4


Instal·lació d'una nova canonada de transport de DN500 al carrer 6 de la Zona Franca de Barcelona,Actuació xarxa de transport d'Aigües de Barcelona | Archs Constructora
Instal·lació d'una nova canonada (Zona Franca)

direcció d'obra: Antoni Andreu Torras (Dr. Enginyer)

any de finalització: 2021 longitud: 1.130 m pressupost: 2.326.000 €


Instal·lació d'una nova canonada de transport de DN500 al carrer 6 de la Zona Franca de Barcelona, en substitució de la canonada de transport actual, de diàmetre 500mm de formigó armat amb camisa de xapa.

Inclou els nous equips de seccionament, boques d'aire i descàrregues, així com hidrants i connexions a la xarxa de distribució. També les arquetes i massissos de formigó.

 


Comments


bottom of page