Urbanització de l'espai del Pontarró al barri de Can Carreras

client: AJUNTAMENT DE MARTORELL

ubicació: Camí del Pontarró · Martorell

direcció d'obra: Frederic Falguera Borrut (Arquitecte Tècnic)

projecte: Rodrigo Alaminos Rodríguez (Arquitecte)

any de finalització: 2019

superfície: 5.500 m²

pressupost: 338.000 €