Archs es una constructora residencial que además se dedica a la construcción de polideportivos, centros culturales, oficinas, hospitales, etc.

Edificació residencial
i no residencial

Residencial

Habitatges unifamiliars aïllats

Habitatges aparellats i adossats

Edificis · Blocs d’habitatges

No residencial

Edificis destinats a centres d’ensenyament i formació.

Edificis i instal·lacions esportives

Centres culturals i similars

Edificis d’oficines

Edificis hospitalaris i sociosanitaris

Archs Constructora és una empresa d'obres i serveis. Realitzem tot tipus de treballs de construcció: obra industrial, civil, edificació.