top of page
Socis Archs Constructora

ARCHS és una empresa que ofereix serveis de construcció d'àmbit global en les àrees d'obra industrial, obra civil i edificació residencial i no residencial, rehabilitació i moviments de terres.
 

Qui som

Albert Archs                                                    Wenceslao Jiménez                                              Isidre Archs

Història
Archs Constructora és una empresa especialitzada en obres i serveis. Realitzem tot tipus de treballs de construcció: obra industrial, civil, edificació.

Història i evolució

ISIDRE ARCHS, S.L., fou fundada l’any 1962 per Isidre Archs (1940-2007) a Sant Andreu de la Barca i constituïda com a societat l’any 1992. En l’actualitat l’empresa manté el seu caràcter familiar, amb la presència de la segona generació.

ISIDRE ARCHS, S.L., inicia la seva activitat en els àmbits de l’agricultura i el desenvolupament del teixit industrial i s’especialitza en moviments de terres. A partir de la dècada dels vuitanta, l’empresa s’especialitza en tot tipus d’obres civils i dona suport al creixement dels municipis dins d’un àmbit d’actuació proper.

A l’inici dels anys noranta, la diversificació de la seva activitat pren protagonisme, tant en el sector privat com en el públic, i la construcció en general comença a formar part del seu pla estratègic.

L’any 2013, ISIDRE ARCHS, S.L., inicia la reestructuració de la seva organització i consolida una diversificació que l’ha d’establir com a referent dins de l’àmbit de les constructores globals. D’aquesta manera sorgeix la marca ARCHS CONSTRUCTORA.

L’exigència i la qualitat, valors que ens acompanyen des de fa més de seixanta anys, seran les claus per mantenir un creixement competitiu. L’adaptació i la modernització dels diferents processos i sistemes de treball, la incorporació de personal altament qualificat, juntament amb l’aposta per la formació, la recerca i les noves tecnologies, ens ajudaran a construir l’excel·lència.

Una evolució que en l’actualitat ens permet executar obres de tota mena i mida i complir amb els estàndards de qualitat més alts.

Valors i objectius

El que sens dubte ha marcat la nostra trajectòria al llarg d’aquestes dècades ha estat una cultura empresarial que defensa els valors de la transparència, l’honradesa, la prudència en la gestió, l’exigència, l’excel·lència i la proximitat de tracte amb el client pròpia d’una empresa familiar.

 

Som molt conscients que la finalitat última de la nostra feina com a constructora és millorar la qualitat de vida present i futura de les persones i fomentar el benestar social.

Un tarannà moral corporatiu que ens ha convertit en un referent en el sector gràcies a la confiança que innombrables empreses i organitzacions, tant del sector públic com del privat, han dipositat en ARCHS Constructora.

Valors
La responsabilidad corporativa es la base de cualquier empresa, por eso velamos por la construcción sostenible y la prevención de riesgos laborales, etc.

La sostenibilitat

Com no podria ser d’una altra manera, avui en dia el nostre compromís amb la sostenibilitat és irrenunciable. La formació del personal en noves tècniques i protocols, la implantació de millores contínues, la gestió mediambiental eficient en les nostres obres i projectes i el compliment de les normatives nacionals i internacionals més exigents són els principis en què es basa tota la nostra activitat.

 

D’aquesta manera, reafirmem el sòlid compromís d’ARCHS Constructora amb el desenvolupament sostenible i amb la societat.

Sostenibilitat
Equip

Equip Directiu

Alejandro Guillén
José A Rodríguez
perfil5 Manuel 3-1_edited.jpg
perfil jordi miro2_edited.jpg
perfil xavier genius_edited.jpg
bottom of page