top of page
La responsabilidad corporativa es la base de cualquier empresa, por eso velamos por la construcción sostenible y la prevención de riesgos laborales, etc.

Responsabilitat
Corporativa

Qualitat
La responsabilidad corporativa es la base de cualquier empresa, por eso velamos por la construcción sostenible y la prevención de riesgos laborales, etc.

Gestió de qualitat

A Archs Constructora duem a terme un estricte control de qualitat i un seguiment continu de totes les nostres obres i projectes.

 

Sistematitzem els processos i treballem en contacte amb els nostres col·laboradors i clients, sempre inspirats per la recerca i la consecució de l’excel·lència.

R+D+i

R+D+i

La innovació i el desenvolupament són les claus de la nostra competitivitat. Busquem de forma sistemàtica les oportunitats per fer coses noves o fer-les d’una altra manera.
La investigació, l’afany de superació, la formació contínua dels nostres professionals i la constant actualització tecnològica ens permeten avançar-nos als requeriments tant tècnics com econòmics i implantar solucions úniques i específiques que suposen una aportació de valor per als nostres clients, així com per a la pròpia empresa.

Construcción sostenible – Responsabilidad Corporativa | Archs
Prevenció
La responsabilidad corporativa es la base de cualquier empresa, por eso velamos por la construcción sostenible y la prevención de riesgos laborales, etc.

Prevenció de riscos laborals

A Archs Constructora estem compromesos amb la qualitat laboral dels treballadors, la seva seguretat i la seva salut.

 

Per això destinem contínuament recursos a la detecció i avaluació dels riscos, al control del compliment dels diversos protocols, a la formació en prevenció de riscos laborals específics i a la gestió eficient de les emergències, per adaptar-nos a les normatives nacionals i internacionals més exigents.

Ètica

Gestió ètica i responsable

La transparència, l’honradesa, la prudència, el rigor i la professionalitat són els valors principals de la nostra cultura com a empresa, que cultivem de manera empàtica i proactiva amb tots els nostres col·laboradors i clients.

Concebem el compliment de lleis, normatives, contractes i principis ètics no només com un deure, sinó com una manera de generar valor mitjançant les relacions professionals.

Construcción sostenible – Responsabilidad Corporativa | Archs
La responsabilidad corporativa es la base de cualquier empresa, por eso velamos por la construcción sostenible y la prevención de riesgos laborales, etc.

Gestió mediambiental

A Archs Constructora ens impliquem diàriament en la creació d’un model constructiu basat en el coneixement, l’eficiència i la sostenibilitat.

 

En totes les nostres obres i projectes planifiquem prèviament la gestió eficaç dels recursos per reduir la generació de residus i minimitzar les emissions contaminants amb l’objectiu de limitar l’impacte mediambiental.

 

Archs Constructora està compromesa amb l’Agenda 2030, raó per la qual concebem la nostra activitat com una manera de treballar per un desenvolupament sostenible i de fomentar el benestar present i futur de les persones, de les comunitats i de la nostra societat en general.

Mediambient

Archs Constructora és una empresa d'obres i serveis. Realitzem tot tipus de treballs de construcció: obra industrial, civil, edificació.

bottom of page