top of page
En Archs Constructora somos especialistas en obra civil: obra civil urbana e interurbana, adaptación de espacios urbanos, pavimentación, etc.

Obra civil

oc_icon1.png

Obra civil urbana: carrers, paviments, encintats, voreres, mobiliari urbà i senyalització

oc_icon 2.png

Adaptació d'espais urbans a la normativa de mobilitat

oc_icon 3.png

Obra civil interurbana: carreteres, rotondes, ponts i túnels

oc_icon 4.png

Pavimentació, xarxes de serveis i abastaments d'espais públics a l'interior d'urbanitzacions

Archs Constructora és una empresa d'obres i serveis. Realitzem tot tipus de treballs de construcció: obra industrial, civil, edificació.

bottom of page