Actuacions diverses en l'Edifici de Manteniment del Jardí Botànic de Barcelona


Reformes en l'edifici de manteniment del Jardí Botànic de Barcelona | Archs Constructora

client: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA

ubicació: Dr. Font i Quer, 2 - Barcelona

direcció d'obra: Nuria Ayala Prats (Arquitecte)

projecte: OFFICE ARCHITECTURE IN BARCELONA

Carlos Ferrater (Arquitecte)

any de finalització: 2021 pressupost: 284.319


Habilitació interior de diversos mòduls de l’Edifici de Manteniment del JBB i la reparació de la coberta i murs de contenció del propi edifici existent.

  1. REFORMA SEMICERCLE NORD: Adequació interior

  2. REFORMA SEMICERCLE SUD: Reparació coberta, murs i formigó vist

  3. URBANITZACIÓ: Instal·lació de barrera automàtica

  4. CAMÍ D’ACCÉS: Habilitació de punts de servei per a cotxes elèctrics