Alejandro Guillén, nou gerent de la companyia.


Alejandro Guillén | Gerent Archs Constructora

Amb la incorporació de l'Alejandro Guillén, enginyer de camins canals i ports, Archs Constructora segueix en el procés de dotar a la companyia d'un equip molt preparat i amb àmplia experiència que ens ajudarà a seguir amb força en les àrees, ja consolidades, d'obra civil i industrial i potenciar els sectors d'edificació i rehabilitació.