L’accés a un habitatge digne: el nostre compromís


IMPSOL ha adjudicat a Archs Constructora la construcció de 39 habitatges de protecció oficial i 32 places d’aparcament al Sector Les Bateries en el Turó del Sastre, Montgat (Barcelona).


La distribució dels habitatges està projectat en dos edificis, cadascú d’ells amb la façana alineada als dos carrers que limiten la parcel·la.


Precisament el desnivell natural de 17,50 m en aquesta parcel.la. i el disseny de l’estructura en voladís sobre el talús natural d’un dels edificis, són part dels reptes tècnics més remarcables del projecte.