top of page

Isidre Archs, S.L. adquireix l'empresa Fudosan, S.L.


Isidre Archs adquireix l'empresa Fudosan, una empresa de serveis, manteniment i obres en les infraestructures dels sectors sanitari, educatiu, cultural, industrial i d'edificis institucionals.


Sempre hem estat atents per a facilitar a empreses i institucions serveis de manteniment, bé sigui en ampliacions o rehabilitacions d'espais, bé en mantenir al dia les seves instal·lacions.


Els espais són vius i han d'adaptar-se i mantenir-se per a continuar facilitant als seus usuaris el millor entorn de treball possible, molt més enllà del dia de la seva inauguració.


Tenim sempre com a principal objectiu la satisfacció dels nostres clients i amb la incorporació de Fudosan al Grup Archs, complementem les nostres capacitats com a grup constructor amb l'especialització, la rapidesa de reacció i la proximitat de Fudosan per a manteniment i serveis.

bottom of page