Oficina tècnica: el suport necessari

Archs Constructora, seguint la fulla de ruta planificada pel director tècnic, ha augmentat el personal de l’oficina tècnica de l’empresa, a fi d’atorgar més valor afegit a les obres en execució i a la Direcció

Comercial.

Archs Constructora compta amb una oficina d'assessorament tècnic amb personal altament qualificat per a oferir un servei àgil i de màxima qualitat.

Per aquest motiu ha incorporat una tècnica en prevenció de riscos laborals per donar suport en els plans de seguretat i salut, seguiment de la vigilància de la salut i control de documentació d’empreses i personal que treballa a les obres. Per fer-ho, Archs Constructora disposa del servei que ofereix la plataforma Obralia, a la qual s’han d’adherir tots els industrials que treballin per a l’empresa.

D’altra banda, s’hi ha incorporat un tècnic d’instal·lacions. Aquest perfil és fonamental en l’empresa, tant per a les ofertes que estudia el Departament Comercial com per a les obres que requereixen sol·licitud d’ofertes d’instal·lacions.

Actualment l’oficina tècnica d’Archs Constructora pot prestar servei de càlcul d’estructures, topografia, drenatge, instal·lacions, prevenció, qualitat i medi ambient.