Qualitat i Medi Ambient

Archs Constructora obté les certificacions ISO conforme a les normes UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015.

Certificacions ISO Archs Constructora

Per aconseguir el major grau de satisfacció possible dels nostres clients, Archs Constructora acaba d’obtenir la certificació mediambiental ISO 14001:2015 i la certificació de qualitat ISO 9001:2015, implantada a tota la nostra organització i a totes les obres que estem executant. Per assolir aquets nou repte ha estat de vital importància la il·lusió i implicació de totes les persones dels diferents departaments de l’empresa.


Per tal de vetllar pel medi ambient, Archs Constructora sempre treballa per minimitzar la generació de residus i el consum de recursos, valoritzar residus i potenciar l’ús dels materials reciclats, a més a més, de fer el màxim ús de fonts energètiques renovables. La col·laboració amb els nostres proveïdors i subcontractistes serà cabdal per millorar en el respecte i protecció del medi ambient. Igualment, es fonamental potenciar la comunicació i formació dels nostres treballadors per poder garantir una correcta actuació mediambiental.


En Archs Constructora estem compromesos plenament amb la qualitat. El major grau de satisfacció dels nostres clients és el nostre objectiu. Per això, una bona gestió i millora continua en el nostre sistema de producció i processos serà determinant per aconseguir-ho.


Volem agrair als nostres clients i proveïdors la confiança que depositen en nosaltres i en la nostra gestió, i restem compromesos a seguir treballant, amb la màxima implicació, en la millora continuada dels nostres processos e implantació de normes.