Reforma d'un edifici de 15 habitatges al carrer de Sant Eusebi

Barcelona - 2019