Reforma d'un edifici de 15 habitatges al carrer de Sant Eusebi

client: RENTAURO, S.A.

ubicació: Sant Eusebi, 53, Barcelona

direcció d'obra: Victoria Casacuberta i Carlos Matias (Arquitectes)

projecte: Casacuberta Matias Arquitectos, SLP

any de finalització: 2020

pressupost: 1.335.321 €