Sant Andreu de la Barca: referent d’Archs Constructora

És difícil parlar d’Archs Constructora sense fer referència a la població on està situada: Sant Andreu de la Barca.

Urbanització de la plaça de l'ajuntament de Sant Andreu de la Barca. En Archs Constructora som especialistes en obra civil: obra civil urbana i interurbana, adaptació d'espais urbans, pavimentació, etc...

Des de la fundació de l’empresa, el 1962, l’empresa sempre ha estat molt vinculada al seu lloc de “naixement”. Moltes de les obres emblemàtiques d’aquesta població, tant públiques com privades, han estat executades per Archs Constructora.


Amb humilitat, però amb la confiança que les obres dutes a terme per l’empresa s’han d’executar amb la màxima qualitat possible, fins i tot per damunt de la qualitat que exigeix el mateix projecte. N’és conscient tot l’equip tècnic de l’empresa, perquè és una premissa obligatòria que fa honor al fundador de l’empresa, per l’estima que tenia a Sant Andreu de la Barca.


Archs Constructora es felicita per l’acabament de dues obres emblemàtiques a Sant Andreu de la Barca. Una és la remodelació de la plaça de l’Ajuntament, que ha esdevingut un nus central de comunicació de la població, amb un disseny modern, accessible i energèticament molt eficient. L’altra obra de referència, tot just acabada, per AMB, és la construcció d’una passarel·la que connecta el parc Central amb el centre de Sant Andreu de la Barca, la qual crea una nova via de circulació de les persones més àgil i permeable.